Doživotní záruka

U některých produktů Salente se můžete setkat s pojmem "Doživotní záruka". Záruka je poskytována jako doživotní, což znamená po dobu životního cyklu produktu. Životním cyklem je míněno období, po které se daný produkt vyrábí, plus dva roky od ukončení výroby. Po dobu doživotní záruky bude produkt po předložení platného a nepozměněného nákupního dokladu zdarma opraven (zákazník si hradí pouze dopravu do servisního místa). Pokud produkt nebude možno v rámci doživotní záruky opravit, bude vyměněn za produkt obdobných funkčních vlastností.

V rámci doživotní záruky lze provést pouze opravu nebo výměnu produktu, nikoliv však vrácení kupní ceny.

Těmito ustanoveními nejsou nijak dotčena zákonná práva na záruku k zakoupenému produktu, případně na vrácení peněz v případě zákonné záruky. V rámci výměny se může stát, že zákazník obdrží produkt jiné značky, funkčně a parametricky blízký produktu původnímu. Na tento vyměněný produkt se vztahuje pouze standardní záruka dva roky. Standardní zákonná záruka se i nadále uplatňuje u prodejce, případně v určeném servisním centru. Doživotní záruka (po uplynutí zákonné záruky) se poskytuje prostřednictvím dovozce, společnosti Abacus Electric, s.r.o.

Zpět do obchodu
Jak ověřujeme recenze? Klikněte zde pro více informací.